4-dagars utbildning i kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv. För Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter.

Tid: 30 januari - 2 februari, 2023.

Plats: Stockholm. Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm https://maps.app.goo.gl/UjJmMMooKDBFvVnj6

Kostnad: 12 500 kr/person inkl lunch och fika. 

------------------------------

Tid: 4 - 7 september, 2023.

Plats: Göteborg.

Kostnad: 12 600 kr/ person inkl lunch och fika.

------------------------------

För anmälan eller mer information, maila mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com

Preliminärt schema:

Dag 1: Neuropsykologins anatomi och organisation. Genomgång av grund­läggande strukturer och processer samt kort om hjärnans blod­för­sörj­ning. Neuropsykologi – kognition. Teoretisk referens­ram. Klinisk tanke­modell för kognitiv rehabilitering och dess historia. Genomgång av våra kognitiva förmågor (ca 35 st).

Dag 2: Neuropsykologi/kognition: fortsätter genom­gången av våra ca 35 kog­ni­tiva för­må­gor. Neglektfenomenet Tillämpning. Funk­tions­analys. På­börja grupparbete kring pa­tient­fall; att fastställa funktionsutfall utifrån pre­sen­ter­ad arbetsmodell som underlag till be­slut för be­hand­lings­strate­gier.

Dag 3: Bedömningsmetodik. Aktivitet/funktions-analys. Att analysera vilka kog­ni­tiva funk­tioner/­för­mågor som krävs i en viss aktiv­itet. Att redo­göra för hur ett visst funktionsutfall påverkar utförandet av akti­vi­te­ten. Coping- samt insiktsproblematik. Minnesprocessen. Atten­tion. Be­hand­lings­meto­dik. Upprättande av be­hand­lings­strate­gier. Video­film, pati­ent­upp­gift 1+ 2: Grupparbete, behandlings- och åt­gärds­pro­gram ut­ifrån presenterad metod.

Dag 4: Fortsättning av grupparbeten, ungefär som dag 3.

Preliminära tider:

Dag 1: 09.30 – 16.00

Dag 2-3 : 08.30 – 16.00

Dag 4 : 08.30 - 15.00

Efter stroke, traumatisk hjärnskada eller vid neurologisk sjukdom, kan olika delar av hjärnan skadas. Beroende på var skadan är lokaliserad, påverkas funktionen olika. Symtom kan vara motoriska och/eller kognitiva. Kognitiva symtom kan påverka vår förmåga att klara vår vardag på olika sätt. Minnessvårigheter, neglekt, spatiala svårigheter, nedsatt im­puls­häm­ning och flexi­bili­tet, afasi, plan­erings­svårig­heter, nedsatt tids­upp­fatt­ning, nedsatt insikt. Detta är några be­nämn­ingar på olika kog­ni­tiva svår­ig­het­er. I utbildningen lär vi oss att bedömma hur kognitiva svårigheter kan visa sig i vardagen. Vi lär oss hur hjärnans olika delar interagerar med varandra och hur individens självständighet och livskvalitet kan påverkas av vårt bemötande. Hjärnan är plastisk och påverkbar. Med kunskap om vilka resurser/ kognitiva förmågor som kvarstår efter en skada, kan vi hitta nya vägar, verktyg, strategier att hantera vardagen. Copyright © 2022, Christin Häggström Utbildning AB.

Copyright © 2022, Christin Häggström Utbildning AB. 

Kommentarer

Madelene Borg

06.10.2022 06:12

Har plats för kursen ändrats? Kollade för en månad sedan och då stod det angivet göteborg? mvh Madelene

Maja

19.09.2022 14:07

Hej! Finns det möjlighet att delta på kursen på distans?

Kerstin Lindholm

15.09.2022 08:25

finns det möjlighet att grundkursen 30/1-2/2 2023 kan läggas i Stockholm?

Johanna Elnäs

24.08.2022 09:32

Hej Christin! Har du någon grundkurs på g i Stockholm?

Christin

24.08.2022 09:51

Hej Johanna! Maila mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com

Christina Håkansson

16.02.2022 09:10

Hej!
Finns det någon plats kvar på utbildningen 4-7 april?

Christin Häggström

18.02.2022 15:32

Hej Christina! Ja det finns plats kvar. Maila mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com för mer information.

Veronica Lidgren

09.02.2022 09:51

Hej, jag arbetar som arbetsterapeut inom sluten och öppenvård för traumatiska hjärnskador. Är intresserad av utbildningen i vår. Hur ser möjligheterna ut för att delat ?

Christin Häggström

09.02.2022 10:41

Hej Veronica! Det finns platser kvar. 🙂

Lina Runnelid

23.09.2021 13:31

När fattas beslutet om det blir fysiska träffar eller online?

Christin Häggström

06.10.2021 12:03

Vi träffas på plats nu när restriktionerna släppts. Men fortsätter att följa hygienrekomendationer. Dvs vi håller avstånd, spritar händer och stannar hemma om vi blir sjuka.

Senaste kommentaren

06.10 | 06:12

Har plats för kursen ändrats? Kollade för en månad sedan och då stod det angivet göteborg? mvh Madelene

04.10 | 14:42

Testar

03.10 | 11:04

Hej Carina, skriv till mig på christin.kicki.haggstrom@gmail.com är du snäll.

03.10 | 07:04

Hej!
Är intresserad av denna kurs. Spaciticitet för händer. Hur många leg behöver du ha för att åka ut till oss. Vi är 13 legetimerade.

Dela den här sidan