Endagsutbildning i Kognitiv Rehabilitering med Neuropsykologiskt Perspektiv.

För sjuksköterskor, undersköterskor, rehabassistenter, personliga assistenter, kuratorer, logopeder, biståndshandläggare, läkare mfl.

Tid: Måndag 17 juni, 2024, kl 8.30 till 16.30.

Plats: Stockholm, Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm https://maps.app.goo.gl/UjJmMMooKDBFvVnj6

Kostnad: 3.900 kr/person, inkl lunch och fika. Exkl moms.

OBS ej för arbetsterapeuter och sjukgymnaster!

• Varför ser det så rörigt ut när Svea klär sig? Hon får ingen ordning på kläderna.

• Varför kör Sven in i dörrkarmen varje gång han ska passera en dörr­öpp­ning?

• Varför hittar inte Åke bland sina saker på bordet?

• Varför har Kalle svårt att läsa tidningen, trots att han inte har afasi?

• Varför kan Stina inte hitta på av­del­ningen eller i hemmet?

• Varför är Pär aggressiv?

Vid stroke och vid andra förvärvade hjärn­skador, drabbas olika delar av hjärnan. Beroende på var skadan uppstår kan det bli olika beteendestörningar som påverkar förmågan att klara vardagliga aktiviteter och göromål på olika sätt. Neglekt, spatial störning, nedsatt impuls­hämning och flexi­bili­tet, nedsatt initiativ, visuell agnosi samt nedsatt insikt är be­näm­nin­gar på olika kognitiva svårig­heter. Kognition handlar om att förstå och hantera sin värld och sitt liv. Under föreläsningen tas praktiska exempel upp och videofilm används också för att be­skri­va hur per­soner med kognitiva svår­ig­het­er ter sig.

Syftet med utbildningsdagen är att kursdeltagarna får kunskap om:

• vilka olika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada.

• hur man kan ta reda på och ta tillvara individens resurser, för att denne ska klara sig så bra som möjligt i sin vardag?

• vilken typ av stöd och bemötande som kan gynna individen, för att lära in ett nytt sätt eller att kunna kompensera för nedsatt kognitiv förmåga.

• vikten av teamarbete runt hjärn­skada­de individer.


Med ökad förståelsen för dessa svårigheter och hur vi kan bemöta dem, gynnas inte bara individen, vårat arbete underlättas avsevärt.

Copyright © 2024, Christin Häggström Utbildning AB.